EDUKACJA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ


EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT. 

 

 

Prowadząca edukację: piel. Anna Otremba


Cel do osiągnięcia poprzez  prowadzenie edukacji
-Kształtowanie właściwej postawy wobec własnego zdrowia
-Nauczenie pacjenta samodzielnego oznaczenia stężeń glukozy we krwi za pomocą glukometru,
-Technika podawania zalecanych dawek insuliny za pomocą pena
- Prowadzenie dzienniczka samokontroli
- Uświadomienie pacjenta jak ważna jest dieta i aktywność fizyczna
- Uświadomienie pacjenta o możliwych powikłaniach zaniechanego leczenia


TERMIN EDUKACJI
Edukacja jest prowadzona w środę - zapisy osobiście lub telefonicznie


EDUKOWANI PACJENCI:
Edukowani pacjenci to osoby z cukrzycą leczeni insulinoterapią.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

[pobierz] 0.5 MB edukacja-pacjentow-z-cukrzyca---pdf